Reguli vizitatori

Reguli de vizitare a pacientilor internati

 • Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul programului de vizita

 • La intrarea in spital vizitatorii pot fi legitimati de paznicii angajati de spital si au obligativitatea de a arata un act de identitate

 • Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase

 • Fumatul in unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun

 • In cadrul spitalului, este interzisa producerea de zgomote prin strigate, larma cat si prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc.

 • Vizitatorii trebuie sa respecte curatenia, sa nu deranjeze ceilalti pacienti si nu au voie sa se aseze pe paturile pacientilor;

 • In cadrul spitalului, vizitatorii au obligatia sa arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natura, exclusiv in locurile special amenajate in acest sens

 • In cadrul spitalului este interzisa vandalizarea mobilierului de decor (banci, cosuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice substanta, demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri

 • Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente interzise de catre medicul curant, bauturi alcoolice, tigari

 • Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor

 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant

 • In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris al conducerii spitalului

 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protectie corespunzator la intarea in salon

 • Vizitatorii se vor spala pe maini la intrarea si iesirea din salon

 • In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati

 • In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vanzarile ambulante, distributia materialelor publicitare

 • Vizitatorii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla, unitatea sanitara nefiind responsabil de disparitia acestora

Contact

 • 0268-220309 Centrala
 • secretariat @spitalzarnesti.ro
© Spitalul Dr. C. T. Sparchez. Toate drepturile rezervate. Website creat de WebDesignRomania.eu.